LEVERANTIES

Wij verzorgen leveranties van bouwstoffen zoals menggranulaat, diverse soorten zand, gecertificeerde grond en andere los gestorte bouwstoffen. Deze kunnen toegepast worden in de infra sector bouw sector alsmede in de particuliere sector. Tevens kunnen wij u voorzien van advies en bemiddeling ten aanzien los gestorte bouwstoffen en hoeveelheden. Neem gerust contact op en we kunnen u geheel vrijblijvend een advies of offerte doen toekomen. Uiteraard worden al onze producten geleverd met de bijbehorende productcertificaten.


Menggranulaat

Menggranulaat 0-31,5 ook wel gebroken puin genoemd is een recyclingproduct van beton en hardsteen. Menggranulaat kan toegepast worden als funderingsmateriaal voor de aanleg van wegen, erfverharding, inritten/uitritten. Tevens kan dit gebruikt worden voor grondverbetering, ophoogmateriaal onder beton vloeren en fundaties van bv utiliteitsbouw en woningbouw.


Zand

Vulzand/straatzand wordt toegepast als straat laag onder elementenverharding en bestratingen. Ook voor het aanvullen van fundaties en betonelementen wordt vulzand toegepast. Vulzand is eenvoudig te verwerken, te verdichten en behoudt een goede waterdoorlaatbaarheid. Tevens kunnen wij elke gewenste soort zand leveren. Van grindzand tot speciaal voegzand. Vraag na de mogelijkheden. Deze kunt u ook eenvoudig bestellen via de website www.containerhardenberg.nl


Grond en teelaarde

Teelaarde ook tuinaarde genoemd is een licht bemeste en afgezeefde grondsoort. Teelaarde is goed waterdoorlatend en bevat nauwelijks overblijvende onkruiden en andere verontreinigingen. Teelaarde kan worden toegepast voor ophoging van tuinen en parken. Grondverbetering voor gebieden met een slechte bodemstructuur en als onderlaag aan te brengen voor graszoden.

CONTACT

Verzonden